Siirry suoraan sisältöön

Spurtti™1000-Design,
Teams-koppi

Teams-koppi on Patteristo Oy:lle toteutettu DesignSpurtti selvitys. DesignSpurtin avulla pyritään selvittämään konseptin mahdollisuuksia edetä jatkosuunnittelun kautta tuotantoon. DesignSpurtit ja Spurtti-yhteistyö ovat eri alojen konsulttiyritysten tarjoamia palvelupaketteja.

Patteristo Oy:n toiminta-ajatus on tarjota monipuolisia palvelupaketteja työtiloja tarvitseville. Paketteihin kuuluu pöytäpaikkojen, auditorion, neuvotteluhuoneen ja muiden tilojen käyttöoikeudet sekä Express -koulutuspaketti. Paketteihin on suunniteltu alusta alkaen kuuluvan kiinteästi myös ns. teams-koppien (äänieristetty työtila) käyttöoikeus.

Tehdyssä selvityksessä havaittiin, että tarpeeseen sopivia Teams-koppeja ei vielä ole. Merkitsevin rajoittava tekijä oli ajatellun tilan korkeus 204cm. Markkinoilla olevien koppien tarvitsema tila korkeussuunnassa on 230–240 cm. Markkinoilla olevat kopit olivat myös hankintahinnaltaan kalliita.

Muita tärkeitä suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä olivat toiveet ratkaisujen selkeydestä ja käyttäjäystävällisyydestä, myös puhtaanapito huomioiden. Teams-kopin tulee olla olemukseltaan enemmän kaluste kuin huone ja Patteriston tiloihin sulautuva. Kopin tulee olla sopiva seinät vastakkain asetteluun. Koppeja tehdään mahdollisesti kaksi erilaista, joista toinen on peilikuva. Koppien tulee olla palapelimaisesti koottavia ja purettavia.

Äänieristettyjä pieniä työtiloja on markkinoilla paljon. Näistä suurin osa on puhelinkoppityyppisiä, joita ei ole tarkoitettu istuvan asennon työtilaksi. Toinen valtavirta keskittyy 2-4 henkilön pieniksi neuvottelutiloiksi. Ratkaisut poikkeavat toisistaan materiaaleiltaan, varustelutasoltaan ja muotoilultaan. Yhteisenä tekijänä on saman kaltainen mitoitus.

Benchmark on rajattu yhden henkilön tarpeisiin sopiviin, myös istuen tarkoitettuun työskentelyyn sopiviin äänieristettyihin tiloihin. Lisärajaus on tilassa vietetty aika, 1–3 tuntia. Tämä sulkee ulkopuolelle Pod–tyyppiset pienet työhuoneet.

Yhden henkilön tarpeeseen olevia, puhelinkoppia suurempia, mutta kahden henkilön tilaa pienempiä koppeja on yllättävän vähän. Benchmark katsauksesta löytyi kaksi sopivaa vaihtoehtoa. Kumpikin on tarkoitettu selkeästi kor-keampaan huonetilaan kuin Patteristo Oy:n käytössä oleva tila.

Esiselvityksen pohjalta päädyttiin Teams-kopin jatkokehittelyyn Spurtti™ 3000 (oma referenssi tästä vaiheesta? silloin tähän linkki) resursseilla edeten konseptimallin suunnitteluun. Konseptimallilla saadaan käsitys tulevista materiaaliratkaisuista, valmistettavuudesta ja kokoonpanosta. Konseptimallin jälkeen voidaan toteuttaa varsinainen suunnittelu ja prototyypin valmistaminen.

Aito_karusellikuvat_teamskoppi1000_1
Aito_karusellikuvat_teamskoppi1000_2
Aito_karusellikuvat_teamskoppi1000_3
previous arrow
next arrow
Aito_karusellikuvat_teamskoppi1000_1
Aito_karusellikuvat_teamskoppi1000_2
Aito_karusellikuvat_teamskoppi1000_3
previous arrow
next arrow