Siirry suoraan sisältöön

Teollinen muotoilu

Teollinen muotoilu on suunnittelua, johon liittyy kiinteästi käytettävyys, ergonomia, estetiikka, ekologia ja eettisyys yhdistettynä valmistuksen ja kokoonpanon vaatimuksiin, usein myös logistiikkaan. Tuotteen olemukseen vaikuttaa paljon materiaalin lisäksi myös tuotantomenetelmä ja valmistettavien tuotteiden määrä. Asiakkaan ja loppukäyttäjän tarpeiden huomiointi, kaupalliset vaatimukset ja kestävä kehitys kuuluvat teollisen muotoilijan työhön olennaisesti. Teollisen muotoilijan tavoitteena on yhdistää nämä asiat ja varmistaa tuotteen kilpailukyky markkinoilla.

Teollinen muotoilu on toimialueena laaja ja vain yhtä, yleispätevää määritelmää on vaikea löytää. Määritelmään liittyy vahvasti se, millaisten asioiden kanssa kukin teollinen muotoilija toimii. Karkeasti ottaen teollisen muotoilijan rooli on asioiden yksinkertaistaja ja inhimillisen näkökulman mukaan tuominen suunniteltavaan tuotteeseen. Yleensä teollisen muotoilun ammattilaiset työskentelevät tiiviissä yhteistyössä muiden osaamisalueiden ammattilaisten kanssa

Aitomuotoilulle hyvin suunniteltu tuote tarkoittaa käytettävyydeltään intuitiivista ja ergonomialtaan luontevaa sekä esteettisesti korkeatasoista, aikaa kestävää teollista muotoilua yhdistettynä valmistettavuuden vaatimuksiin. Loppuun saakka ajateltu tuote antaa loppukäyttäjälle positiivisen käyttökokemuksen ja asiakasyritykselle mahdollisuuden kaupalliseen menestykseen.

Ammattitaitoon kuuluu valmistusmenetelmien tuntemus ja niiden soveltamiskyky sekä tuotteistuksen monipuolinen osaaminen. Ajattelua ohjaa pyrkimys yksinkertaisuuteen, selkeään muotokieleen ja vahvaan visuaaliseen ilmeeseen. Haluamme ajatella tuotteen olevan pohjimmiltaan viesti, joka tukee asiakasyrityksen brändiä. Aitomuotoilun vahvuusalueita ovat konseptisuunnittelu, tuotemuotoilu sekä ratkaisut, joihin liittyy ihmisen kokoinen tila ja sen optimointi maalla, merellä ja miksei myös ilmassa.