Siirry suoraan sisältöön

Konseptisuunnittelu

Mustavalkoinen kuva, jossa muotoilija tekee mallia kartongista.

Konseptointi on tuotekehityksen ensimmäinen ja tärkein vaihe. Pohjaksi riittää, että asiakkaalla on ajatus tuotteesta. Tuotekehityksen olennainen osa on ymmärtää kokonaisuus: mikä tuote on, mitä mahdollisuuksia se voi tuoda ja mihin tarpeeseen se vastaa. Tuotekonseptilla luodaan ”raamit” tuotteelle ja se antaa mahdollisuuden tarkastella erilaisia valittuja ominaisuuksia ennen lopullisia ratkaisuja. Konseptoinnilla on suuri merkitys, kun arvioidaan koko tuotekehitysprosessin kustannuksia ja onnistumisen mahdollisuuksia.

Prosessi alkaa tuotteeseen liittyvien asioiden määrittelyllä. Tämän jälkeen piirretään nopeita luonnoksia, jotka käydään asiakkaan kanssa läpi. Varmistetaan, että puhutaan samasta asiasta ja luodaan suuntaviivat. Luonnosten jälkeen siirrytään 3D-mallinnukseen, yksi tai useampia versioita. 3D-mallien avulla saadaan kokonaisnäkemys tuotteesta ja voidaan tarkastella asioita monipuolisesti. Tuotekonseptissa ei keskitytä pelkästään tuotteen muotoilun luomiseen, vaan huomioidaan myös tulevia valmistusteknisiä ja logistisia asioita. Prosessin aikana pidetään useita välikatselmuksia asiakkaan kanssa ja luodaan uusia versioita tarkentuvien asioiden pohjalta.

Mallinnusten avulla tuotteesta luodaan valokuvatasoisia visualisointeja, jolloin saadaan hyvä käsitys miltä tuote näyttää sijoitettuna tulevaan ympäristöönsä. Visualisointikuvat rahoitushakemusten liitteinä kertovat selkeästi mitä ollaan suunnittelemassa ja helpottavat asioista keskustelemista suunnitteluryhmän ja yhteistyötahojen kanssa. Visualisointimateriaali antaa uusia mahdollisuuksia ennakkomarkkinointiin ja arvokkaan palautteen saamiseen tulevilta käyttäjiltä.

Tuotekonsepti ei ole vielä valmiiksi suunniteltu. Se on näkemys suunniteltavasta tuotteesta ja sen ominaisuuksista, mutta sen avulla on mahdollista päästä nopeasti lähelle lopullista tuotetta. Tuotekonsepti on lähtökohta varsinaiselle suunnitteluprosessille.