Siirry suoraan sisältöön

DesignSpurtti™

Yksityisten konsulttitoimistojen kehittämä palvelupaketti, joka tarjoaa yritykselle laaja-alaista asiantuntemusta kiinteällä hinnalla ilman byrokratiaa. Palvelupakettien ideana on, että ostaja tietää mitä prosessi maksaa ja mitä rahalla saa. Tekijä tietää myös mitä työltä odotetaan.
Palvelupaketit sopivat sekä aloittaville että toimintansa vakiinnuttaneille yrityksille.

On tuoteideoiden esiselvitys- ja konseptointitarpeen työkalu. Esiselvityksessä perehdytään lähtötilanteeseen ja toiminnan taustaan, kartoitetaan alustavasti ansaintamahdollisuuksia ja tehdään katsaus jo markkinoilla oleviin kilpaileviin tuotteisiin ja niiden ratkaisuihin. Lopuksi tehdään muutamia käsivaraisia luonnoksia ensimmäisistä mieleen tulevista ideoista. Tavoitteena on löytää idean menestymisen mahdollisuudet. Esiselvitys konseptoinnista antaa vastauksen kysymykseen, kannattaako konseptointiprosessi käynnistää.

Spurtti™ 1000-design -työ Teams-koppi

Spurtti®3000 –Design on jatkokehitysosa Spurtti™ Design 1000 esiselvitykselle. Pakettiin sisältyy valitun luonnoksen konseptimalli, kuvat eri suunnista, 3D-mallinnus ja rendaus-kuvat. Tarpeen vaatiessa yksi uusintakierros, useammasta uusintakierroksesta sovitaan erikseen.

Konseptimalli ei ole vielä valmiiksi suunniteltu, mutta sillä päästään hyvin lähelle ja toimii varsinaisen suunnittelun lähtökohtana. 3D-mallinnuksen avulla voidaan tarkastella ergonomisia mahdollisuuksia ja saadaan suuntaa-antavia mittatietoja. Varsinaiseen rakenteeseen ja materiaalivalintoihin ei oteta lopullista kantaa, mutta mallien avulla voidaan tarkastella eri vaihtoehtoja.

Spurtti™ 3000-Desing vaiheen jälkeen konsepti voi saada suosituksen jatkotoimenpiteistä. Tässä esimerkkinä käytetyn Teams-kopin suositus jatkosta on valmistaa prototyyppi toimivuuden testausta varten ja edetä suunnittelussa valmiiksi tuotteeksi asti.

Spurtti™ 3000-design -kehitys, Teams-koppi


Lisätietoa eri Spurteista