Siirry suoraan sisältöön

Aitomuotoilusta kertoessani nousee usein esiin Patteristo Express koulutusohjelma start-up yrityksille. Olen kuullut useampaan kertaan kysymyksen, mikä tämä Patteristo oikein on? Koetan avata tätä mysteeriä omasta näkökulmastani; Mikä Patteristo Express on? Miksi valitsin sen yritykseni alkutaipaleelle? Millaisia asioita odotin saavani? Tähän mennessä saatuja kokemuksia matkan varrelta.

Patteristo sijaitsee Pohjois-Karjalassa, Liperin Ylämyllyllä. Alun perin alueella toimi varuskunta ja Pohjois-Karjalan tykistö. Tykistö lakkautettiin 1990. Patteristo toimii entisen varuskunnan esikuntarakennuksen tiloissa, josta myös nimitys on lähtöisin.

Patteristo itsessään on tuotteistamisen kiihdytyskaista ja lupauksensa mukaisesti nopeampi väylä kannattavaan yritystoimintaan. Patteriston tukipilareina ja yrittäjinä toimivat teollinen muotoilija Heikki Koivurova ja tuotesuunnittelija/tekstiilitaiteilija Aino Lampio. Molemmilla yli 30 vuotta kokemusta yrittäjyydestä.

Olen tuntenut Heikin jo yli 13 vuotta ja koen hänen olleen minulle mentorina koko tämän ajan. Kun hän kertoili aikeistaan perustaa Patteriston ja sen tulevasta toimintamallista, kiinnostuin heti. Kun yrittäjyys oli omalla kohdallani ajankohtainen asia, muistin Patteriston ja halusin aloittaa taipaleeni sitä kautta.

Tyypillisesti uuden yrityksen kassavirta kääntyy plussalle noin kolmen vuoden kuluttua alkuinvestoinneista. Kolme vuotta on pitkä aika epävarmuuden sietämistä. Patteristo Express lupaa puolittaa tämän ajan ja saada aloittavan yrityksen kassavirta plussalle parhaimmillaan jopa vuodessa.

Yleensä yritystä ja yrityksen tuotetta/palvelua lähdetään kehittämään soveltaen inkrementaalista tuotekehitysmallia, asioita kerroksittain tekemällä. Ensin tehdään yksi juttu valmiiksi ja sen jälkeen siirrytään seuraavaan.

Useat yritykset käyttävät inkrementaalista mallia uuden tuotteen suunnitteluun. Tai korvaamaan aiempi tuote. Tällöin käytettävissä on jo aiempi kokemus tuotekehityksestä, tieto markkinoista, valmiita verkostoja ja osaamista viedä projekti maaliin. Usein käytettävissä on talon sisäisesti lukuisa joukko eri alojen ammattilaisia, joita tarvitaan onnistuneeseen tuotteistukseen.  Näitä ovat esimerkiksi myynnin-, tuotannon-, suunnittelun- ja viestinnän asiantuntijat.

Uudella yrityksellä harvoin on käytettävissä näitä mahdollisuuksia. Uusi yrittäjä painii näiden asioiden kanssa pohjimmiltaan yksin. Tarjolla on toki monenlaista apua yrittäjyyskursseista ja yritysneuvojista markkinoinnin osaajiin, mutta siltikin. Päälle kerralla kaatuva tietomäärä on hankala sulatettava ja sokeuttaa entisestään näkemästä kaikkia huomioitavia asioita. Näkökenttä kapenee ja ulkopuolelle jää paljon tärkeitä asioita.

Start-up yrittäjän täytyy samaan aikaan tuotekehityksen kanssa viedä eteenpäin myös yrityksen toimintamalleja, rakentaa brändiä ja hankkia lisää osaamista koulutusten kautta. Pahimmillaan se vie tilanteeseen, jossa on viimein saatu puserrettua yrityksen oma tuote tai palvelu -ja sillä ei olekaan markkinoita olemassa. Tarvitaan toisenlainen kehitysmalli.

Patteristo Express pyrkii vastaamaan haasteeseen radikaali-innovaatioteorian mukaisella mallilla.

Tämä yrityksen kehitysmalli perustuu eri osa-alueiden yhtäaikaiseen tekemiseen, kuuden kuukauden mittaisiin paloihin viipaloituna. Toki tämä malli vaatii tietyllä tavalla enemmän työtä, mutta siinä ei pyritäkään saamaan kaikkea kerralla valmiiksi.

Alimmalla portaalla tutkitaan asiantuntijoiden ja muiden start-up yrittäjien kanssa liikeidean kannattavuuden edellytyksiä. Jokaisella kuukaudella on pääteema, joka jakaantuu viikon mittaisiin pienempiin alueisiin. Aihetta käsitellään jokaisessa vaiheessa asiakkaan, ansaintalogiikan ja viestinnän näkökulmista.

Kuukausiteemoja ovat esimerkiksi:

  • julkiset neuvonta- ja rahoituslähteet, yrityksen markkinointi ja viestintä
  • laki, standardit, immateriaalioikeudet
  • yrityksen brändi ja yritysgrafiikka
  • ekonomia, ekologia, eettisyys, esteettisyys
  • ajan merkitys, trendit ja megatrendit, heikot signaalit
  • kuka on asiakas, kenelle tuotetta myydään ja millä argumenteilla
  • asiakas mukana tuotekehitysprojektissa, mikä tuote on
  • tarve, ennuste, ansainta, hinta
  • yrityksen tarina, missio ja visio

Viikon alkuun sijoittuu puolenpäivän pituinen koulutus, jolloin mukana on vierailevia asiantuntijoita. Heillä kaikilla on yrittäjätausta ja osaavat kertoa nimenomaan niistä tärkeistä asioista. Näiden koulutusten pohjalta asioita ruoditaan keskustellen ja oman yrityksen näkökulmasta. Välillä vähän ravistellaankin. Etsitään uusia näkökulmia. Aina väliin täytyy itse nousta estradille ja pitää omia presentaatioita, tulee esiintymiskokemusta siinä samalla.

Tavoitteena saada luotua omalle tuotteelle/palvelulle tuotespesifikaatio eli tuotemääritys. Tuotemääritys on kirjallinen dokumentti, jonka pohjalta tehdään päätös, onko edessä ”jatkoon vai ei jatkoon” tilanne. Seuraavalla kuuden kuukauden jaksolla syvennetään opittua ja viilataan oma tuotespesifikaatio valmiiksi tuotesuunnitelmaksi.

Menetelmän etu on, että se mahdollistaa joustavamman reagoimisen ja tarpeen vaatiessa muutosten tekemisen ajateltuun liiketoimintaideaan ja yrityksen tulevaan brändiin.

Aitomuotoilun kohdalla prosessin kautta muuttui yrityksen nimi (aiemmin aito-muotoilutoimisto) helpommin puhekieleen sopivaksi. Samalla päästiin eroon häiritseväksi muodostuneesta mahdollisesta piilomerkityksestä, -onko muut muotoilutoimistot epäaitoja… Sellaista viestiä ei todellakaan haluta antaa.

Yrityksen alkuperäinen liiketoimintaidea muuttui myös. Sen myötä meni aika paljon asioita uusiksi. Fokuksen kirkastuminen toi mukanaan ehyemmän toimintamallin ja turhia asioita karsiutui pois. Kokemukset Patteristo Expressin toimintamallista ovat ainoastaan positiivisia, kun ensimmäinen puolen vuoden jakso on jo takana. On mahdollista, että prosessin aikana tehty toiminta-ajatuksen muutos vie parempaan lopputulokseen kuin aiemmin olisi ollut.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *