Siirry suoraan sisältöön

Aitomuotoilu Oy on aloittanut toimintansa 01.07.2021 ja ensimmäinen, puolen vuoden mittainen tilikausi on saatu päätökseen. Tilikausi saatiin pienesti plussalle. Tässä plussatuloksessa suurta osaa näyttelee yritystoiminnan aloittaminen kokonaan omarahoituksella ilman lainarahaa. Alkuinvestoinnit, ohjelmisto- ja laitehankinnat sekä palvelujen ostot eri tahoilta tekivät luonnollisesti huomattavan kokoisen pakollisen loven alkupottiin, Onneksi oli jo asiakasprojekteja odottamassa yritystä perustettaessa, joka mahdollisti plussatulokselle pääsyn. Mutta miten tähän on tultu?

Ensimmäisen kerran yrittäjyys oli tapetilla 2011, kun hyvän ystäväni kanssa pohdittiin, olisiko meidän osaamisten yhdistelmällä mahdollista aloittaa suunnittelupalveluja sekä 3D tulostuspalveluja tarjoava yritystoiminta. Meillä molemmilla oli suunnittelualan tausta, sopivasti eri alueille suuntautunut, minulla teollisen muotoilun opinnot puolivälissä ja kummallakin 3D-mallinnus oli se työkalu, jolla töitä tehtiin. Tottakai innostukseen vaikutti 3D-tulostuksen saapuminen ja sen tuomat uudet mahdollisuudet. Asiaan perehdyttiin niin hyvin kuin osattiin ja keskusteltiin yrittäjyyden haasteista tuttavapiiristä löytyneiden yrittäjien kanssa.

Oman työurani aikana, ennen muotoilun opintoja, olin saanut kokemusta rakennussuunnittelusta ja metallialalta niin tekijänä kuin suunnittelijanakin. Ystäväni oli erikoistunut raskaamman teollisuuden suunnittelutehtäviin ja koulutukseltaan diplomi-insinööri. Näiden osaamisalueiden yhdistelmä oli houkutteleva, mutta loppujen lopuksi jouduimme toteamaan, ettei paukkuja ollut vielä riittävästi.

Omat teollisen muotoilun opinnot jatkuivat Kuopion Savonian muotoilussa ja eteen tuli uudentyyppisen moottoriveneen suunnitteluprojekti. Tehtävään haettiin nimenomaan teollisen muotoilun opiskelijaa, jolla on riittävä tekninen osaaminen, mutta ei omakohtaista kokemusta veneistä. Ajatuksena oli, että kun otetaan pystymetsästä ihan uusi henkilö tekemään, niin siinä voi syntyä jotain uutta. Veneala kun perinteisesti on ollut hyvin konservatiivinen, suunnittelijan nimi paperissa vaihtuu, mutta ratkaisut pysyivät suurin piirtein samanlaisina koko ajan. Asiakkaana oli pitkän linjan veneilijä, joka oli aloittanut veneveistäjän ammattiopinnot. Mukaan tiimiin saatiin myös Kotkassa laivainsinööriksi opiskeleva henkilö ja kaikkien kolmen alan opettajat tulivat mukaan seuraamaan projektin etenemistä ja antamaan taustatukea. Taustatueksi saatiin myös venesuunnittelun ammattilainen. Projektin myöhemmässä vaiheessa kaipasin avukseni toista teollisen muotoilun opiskelijaa ja sehän saatiin onnistumaan. Ajatusten pallottelu- ja suunnitteluapuna oli kaksi eri opiskelijakollegaa.

Celeriboats Oy:n lähes kokonaan opiskelijavetoisesti suunniteltu vene esiteltiin Helsingin venemessuilla 2015. Vene sai alan kansainvälistä huomiota eri maissa julkaistujen artikkeleiden myötä. Projektin kesto oli kaikkiaan kaksi ja puoli vuotta, josta viimeisen puoli vuotta oli palkallinen suunnittelija.

Veneprojekti oli erinomainen käytännön esimerkki tiimityön voimasta. Kun löytyy toisiaan tukeva ja yhteen hiileen puhaltava tiimi, niin sillä saadaan aikaan isoja asioita. Projektin aikana tutuiksi tulleiden henkilöiden kautta teollisen muotoilijan urani alkuvuodet tulivat sisältämään paljon eri kokoisten veneiden kanssa työskentelyä, joista suurimmat yli 20 m kokoluokkaa.

Urani myöhemmässä vaiheessa täydensin osaamistani Design Unionin järjestämällä FOB -koulutuksella, bisnesvalmennus muotoilijoille. Koulutuksen suorittaminen oli myös pääsyvaatimus muotoilijaverkoston jäseneksi. Muotoilijaverkostoon kuuluu tätä kirjoitettaessa yli 70 muotoilijaa. Työprojekteja on tullut myös muotoilijaverkoston kautta.

Ambulansseja ja viranomaisajoneuvoja valmistavassa Profilevehicles Oy:n palveluksessa olin alkuun mekaniikkasuunnittelijana ja sen jälkeen teollisena muotoilijana. Pääasiallisin tehtäväni oli malliston yhtenäistäminen ja uusien ratkaisujen kehittäminen, työhön kuului jonkin verran myös perussuunnittelua. Koronapandemian saapumisen myötä tämä urani vaihe päättyi 2020. Tyhjin käsin ei tarvinnut lähteä, sain mukaani todella arvokasta kokemusta erikoisajoneuvoteollisuudesta ja sen vaatimuksista.

Ajatus yrittäjyydestä nousi tässä vaiheessa uudestaan esiin. Asiasta käytiin keskusteluja saman hyvän ystäväni kanssa, kun ensimmäistä kertaa yrittäjyyttä mietittiin. Kävin yrittäjäkurssin ja siitä perustamaan yritystä. Yrityksen aloittamisajankohta aikaistui matkan varrella muutamalla kuukaudella, alun perin aiotusta, kun työprojekteja oli sopivasti tulossa aiempien kontaktien kautta. Ystäväni on yrityksen osakas ja hallituksen puheenjohtaja. Hän ei osallistu operatiiviseen toimintaan, mutta on mukana taustarahoittajana ja keskustelukumppanina yrityksen alkutaipaleen haasteiden kanssa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *